Organisatie

De stichting WoonMere Is opgericht voor de ontwikkelen en in stand houden van een woonvoorziening voor jongeren met een lichamelijke- of meervoudige beperking. Klik hier voor de statuten. WoonMere heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden en declareren uitsluitend gemaakte (reis)kosten. Voor de gegevens van de bestuursleden klik hier. Het beleidsplan van de Stichting WoonMere is beschreven in het visiedocument. Klik hier.