Persbericht Vernieuwd Terras

  • Posted on: 13 September 2013
  • By: Redactie WoonMere

Almere, 29 mei 2012

Uniek stageproject Groenhorst Almere

Ineke Smidt, Wethouder Participatie, Zorg en Inkomen van de Gemeente Almere heeft  vrijdag 28 juni op feestelijke wijze het groene terras van WoonMere geopend. Leerlingen van het Groenhorst Almere hebben met een uniek examenwerkstuk het terras van het gebouw drastisch aangepakt, waardoor de gebruikswaarde voor de bewoners, die lichamelijk of meervoudig gehandicapt zijn, enorm is toegenomen. Mevr. Smidt sprak haar waardering uit voor de combinatie van schooltaken met inzet voor het maatschappelijk belang.

Het terras, gelegen op de eerste verdieping op een hoek aan de noordzijde van het gebouw, had voor de bewoners een geringe waarde, omdat er relatief veel wind stond, er geen beschutting, en geen groenvoorziening was. Kortom; er viel voor de bewoners niets te beleven.

Onder leiding van de laatste jaars deelnemers Daan Pronk, Maarten Veerkamp en Stefan Gijsberts is er met gebruik van gesponsorde materialen een winddichte overkapping gerealiseerd, is de vloer in Mondriaanstijl aangelegd en is er een plantenbak van 8 meter met pergola aangebracht. Tenslotte is een hemelwateropvang gerealiseerd, waarmee de verzorging van het groen door de bewoners zelf gedaan kan worden. De 3 deelnemers van het Groenhorst zorgen ook voor een onderhoudsinstructie, zodat de bewoners verantwoord  en met plezier gebruik kunnen maken van het nieuwe terras.

Over de Stichting WoonMere

De stichting WoonMere is opgericht door een aantal ouders van jongeren met een lichamelijke- of meervoudige beperking. In Almere Poort is een kleinschalige woonvorm gerealiseerd waar deze (16) jongeren zelfstandig kunnen wonen, dankzij vele bouwkundige voorzieningen en ICT ondersteuning (domotica) en 24 uur zorg en begeleiding. De jongeren huren hun appartement van woningbouwcoöperatie Alliantie Flevoland.

Over het Groenhorst Almere

Groenhorst Almere verzorgt 7 MBO-opleidingen op het gebied van Animal, Design en Outdoor en de opleiding Toegepaste Biologie. Een opleiding op het Groenhorst Almere betekent een mix van theorie en praktijk. Praktijklocaties bevinden zich in en om de school. Daarnaast werken we samen met tal van bedrijven en instellingen en verzorgen we onderwijs op locatie. Er worden diverse excursies op het vakgebied georganiseerd en stages maken een belangrijk deel uit van de opleiding.


Noot voor de readactie: Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Marjolein Scheeringa                                                                           Paul Offerman
Marketing & Communicatie Groenhorst Almere                            Secretaris WoonMere
Telefoon: 088 020 5402                                                                       Mobiel: 06-19264140
m.scheeringa@groenhorst.nl                                                         info@woonmere.nl