Het Bestuur

I.R. Smidt Voorzitter Klavergriend 41b
1356 KC  Almere
036-5312327
06-14768200
P.H.M. Offerman Secretaris Sportmark 77
1355 KE  Almere
036-5470990
06-19264140
G. Van Gils Penningmeester Duitslandstraat 53
1363 BG  Almere
036-5250497
06-29500178
G.C.E. Huisman Lid Annie M.G. Schmidtweg 29
1321 AC  Almere
06-23334143
P. de Vries Lid Herdersweg 8
1251 ER  Laren
06-53183998
P. van Tuinen Lid Kamperland 56
1274 HN  Huizen
06-43564270