WoonMere op weg naar het 10 jarig bestaan

In 2020 bestond WoonMere 10 jaar. Na een voorbereiding van ruim 8 jaar werden de eerste bewoners in maart 2010 verwelkomd. In kleine groepjes trokken de bewoners in hun nieuwe thuis en in september van dat jaar volgde de officiële feestelijke opening. Vanaf medio 2020 wilden wij ons jubileum op verschillende manieren aandacht geven. Uiteraard met een feest zijn voor bewoners, maar ook voor ouders/verzorgers en medewerkers. Hoogtepunt zou ons symposium op zaterdag 10 – 10 – 20 moeten worden dat geheel in het teken zou staan van de toekomst van WoonMere en alle andere kleinschalige ouderinitiatieven in Nederland. Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid en zijn alle activiteiten tot nader order opgeschort. Wij hopen eind 2022 de uitgestelde evenementen alsnog te kunnen plannen en dan ons 12 ,5 jubileum te vieren. U leest hier over op deze website of Facebook.