Contact

Stuur een bericht aan of maak bij voorkeur gebruik van het contactformulier

Stichting WoonMere
Secretariaat: Korenbloemweg 69
1338 ST Almere
Tel: 036-5323318
URL: www.woonmere.nl
Mail:
Rabobank NL88RABO0157455564
BIC RABONL2U
KvK: 39087734

Locatie adres:
Nederlandstraat 2
1363 DB Almere-Poort