Rabobank Actie Clubsupport

WoonMere heeft ook in 2023 van de actie RABO Clubsupport een mooie cheque ontvangen ter waarde van € 239,50. Onze bewoners zijn er zichtbaar blij mee. De cheque werd op 5 oktober uitgereikt door het Ledenraadslid Anton Spaan. Birgit Offerman mocht hem namens de bewoners in ontvangst nemen. We gebruiken dit geld om een heerlijke …

Lees meer

Jaarverslagen gepubliceerd

Recent is het jaarverslag met financieel verslag van het bestuur gepubliceerd op onze website. Tevens zijn de jaarverslagen van de bewoners 2021 en 2022 toegevoegd. Hierin vertellen zij zelf wat zij hebben beleefd in het betreffende jaar. Jaarverslag 2022 bestuurJaarverslag bewoners 2021Jaarverslag bewoners 2022

Nieuwe website

De website van WoonMere is gemigreerd naar WordPress. De komende weken zal de content worden gevuld en ververst. Opmerkingen, aanbevelingen ontvangen wij graag via het contactformulier.

WoonMere op weg naar het 10 jarig bestaan

In 2020 bestond WoonMere 10 jaar. Na een voorbereiding van ruim 8 jaar werden de eerste bewoners in maart 2010 verwelkomd. In kleine groepjes trokken de bewoners in hun nieuwe thuis en in september van dat jaar volgde de officiële feestelijke opening. Vanaf medio 2020 wilden wij ons jubileum op verschillende manieren aandacht geven. Uiteraard …

Lees meer