Donaties

Donaties en sponsoren zijn welkom zodat we een voorsprong behouden op woongroepen voor jongeren met een beperking.

ANBI Erkend: De stichting WoonMere heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen.Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

WoonMere streeft er naar zo transparant mogelijk te werken met met middelen die door derden beschikbaar worden gesteld. Daarom publiceren wij jaarlijks ons activiteitenverslag inclusief financiële verantwoording. Klik hier voor de jaarverslagen 2018 en 2017 alsmede voor de jaarverslagen van de bewoners.

Gebruik het donatiefortmulier hieronder