Donaties

Donaties en sponsoren zijn van harte welkom. Zo kunnen we onze bewoners een fijne leefomgeving bieden en af en toe een leuk uitstapje organiseren.

ANBI Erkend: De stichting WoonMere heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

WoonMere streeft er naar zo transparant mogelijk te werken met met middelen die door derden beschikbaar worden gesteld. Daarom publiceren wij jaarlijks ons activiteitenverslag inclusief financiële verantwoording. Klik hier voor de jaarverslagen 2023 en 2022 alsmede voor de jaarverslagen van de bewoners.

Gebruik het donatieformulier hieronder