Organisatie

De stichting WoonMere Is opgericht voor de ontwikkelen en in stand houden van een woonvoorziening voor jongeren met een lichamelijke- of meervoudige beperking. De statuten zijn opgenomen in de sectie documenten. WoonMere heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden en declareren uitsluitend gemaakte (reis)kosten. Voor de gegevens van de bestuursleden klik hier. U knt ook ons laatste jaarverslag inzien. Het beleidsplan van de Stichting WoonMere is beschreven in het visiedocument (dit document is te downloaden) . Klik hier.

De stichting WoonMere heeft ook de ANBI status en is geregistreerd onder RSIN nummer 8140.10.908.