Rabobank Actie Clubsupport

WoonMere heeft ook in 2022 van de actie RABO Clubsupport een mooie cheque ontvangen ter waarde van € 321,82. Onze bewoners zijn er zichtbaar blij mee. We gebruiken dit geld als bijdrage voor de aanschaf van nieuw meubilair in de collectieve huiskamer. Hartelijk dank Rabobank en alle stemmers in Almere.

Nieuwe website

De website van WoonMere is gemigreerd naar WordPress. De komende weken zal de content worden gevuld en ververst. Opmerkingen, aanbevelingen ontvangen wij graag via het contactformulier.

WoonMere op weg naar het 10 jarig bestaan

In 2020 bestond WoonMere 10 jaar. Na een voorbereiding van ruim 8 jaar werden de eerste bewoners in maart 2010 verwelkomd. In kleine groepjes trokken de bewoners in hun nieuwe thuis en in september van dat jaar volgde de officiële feestelijke opening. Vanaf medio 2020 wilden wij ons jubileum op verschillende manieren aandacht geven. Uiteraard …

Lees meer